Flytting / Bortkjøring av snø

Har det samlet seg for mye snø på en plass? 

Vi kan bidra med og enten flytte eller kjøre bort snøen. 

Alt du må gjøre er og kontakt oss i skjema til høyre.
Deretter tar vi kontakt og avtaler nærmere hvordan jobben skal utføres. 

Snøservice brøyting

Få befaring bortkjøring av snø her:

Bortkjøring av snø