Sommertjenester

Sandfeiing

Vi feier med små feiebiler og manuell feiing

  • Parkeringsplasser
  • Sykkelstier
  • Skolegårder
  • Borettslag
  • Veier
  • P-hus

Gressklipping og hagearbeid

Vi klipper med gåklipper, sitteklipper, og traktorklipper

  • Klipping av private hager
  • Klipping av parker og grøntanlegg
  • Lett hagevedlikehold (fjerning av avfall, hekkeklipping, trefelling, m.m.) 
  • Planting, gjødsling, og anlegging av plen.